PROFITABILITA
Date: July 11, 2018
|
Posted by:

Ziskovosť produktov

Dozvedieť sa viac
RETENCIA KLIENTOV
Date: July 11, 2018
|
Posted by:

Využijeme kvalitné produktové portfólio a zrozumiteľnou komunikáciou nie len na pobočkách zvýšime pozitívne vnímanie značky u klientov a zvýšime vzájomnú dôveru

Dozvedieť sa viac
RAST OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV
Date: July 11, 2018
|
Posted by:

Zvýšením efektivity práce všetkých zabezpečíme rast obchodných a udržateľných výsledkov

Dozvedieť sa viac
STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV
Date: July 11, 2018
|
Posted by:

Pravidelnou a zmysluplnou komunikáciou k existujúcim klientom zvýšime ich produktovú vybavenosť a lojalitu

Dozvedieť sa viac
EFEKTIVITA
Date: July 11, 2018
|
Posted by:

Budeme robiť správne činnosti správnym spôsobom a dosahovať stanovené ciele

Dozvedieť sa viac