EFEKTIVITA

Budeme robiť správne činnosti správnym spôsobom a dosahovať stanovené ciele