01

O nás

Prečo s nami spolupracovať

Zameriavame sa na zvyšovanie zručností obchodných manažérov, obchodníkov a procesov smerujúcich k dosahovaniu merateľných a udržateľných predajných výsledkov. Pridanou hodnotou našej spoločnosti je náš prístup pred, počas a po skončení spolupráce, ktorý je založený na úzkej spolupráci s klientom pri nastavení vzájomných cieľov spolupráce a predajných výsledkov. Pri našej práci vychádzame zo získaných a praxou overených zručností a skúseností, nadobudnutých v minulosti. Všetky činnosti a aktivity sú funkčné a plne aplikovateľné na rôzne segmenty predaja. Uznávame princíp „Fair play“ – ak náš klient nedosiahne dohodnuté výsledky, vrátime časť odmeny

02

Naše aktivity

Čo môžete od nás očakávať
03

Výsledky

Aké výsledky prináša spolupráca s nami
Nárast plánu
%

Nárast plánu

Priemerné plnenie obchodného plánu narástlo o takmer 35 % na každej pobočke a tempo udržujú aj po skončení projektu

Service To Sales
%

Service To Sales

Úspešnosť servisných stretnutí na predaj produktov pred STS bol 8%. Po ukončení projektu úspešnosť vzrástla na úroveň 60%

Stretnutia
%

Stretnutia

Úspešnosť dohodnutých stretnutí v predaji produktov pred STS bola 11 %. Po ukončení projektu úspešnosť stretnutí narástla na 42 %

Telefonáty
%

Telefonáty

Úspešnosť telefonovania s cieľom dohodnúť stretnutie bola na úrovni 14 %. Po ukončení projektu STS úspešnosť narástla na 40 %

04

Benefity

Čo Vám prinesie spolupráca s nami