Testimonials#4
Date: August 31, 2018
|
Posted by:

V B2B predaji robím 7 rokov, ale B2B Accelerator ma dokázal ešte posunúť v predaji. Oceňujem, že na workshopoch sme riešili naše vlastné obchodné prípady.

versovsky

0 Comments