Prezentačné zručnosti
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Cieľ: Pochopiť základné prvky prezentácie, ako sa pripraviť na prezentáciu a pútavo prezentovať prostredníctvom argumentačne vhodnej štruktúry prezentácie. Témy tréningu: 1. Základné typy prezentácií, kedy akú použiť 2. Analýza cieľovej skupiny , metódy FOCUS FINDER, TARGET 3. Stanovenie cieľov prezentácie, formulácia cieľov, osobné ciele 4. Štruktúra prezentácie, technika ARGUSTRUKT 5. Príprava vlastnej prezentácie Rozsah: 1 deň

Dozvedieť sa viac
Telefonická komunikácia
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Kurz sa venuje základom telefonickej komunikácie a jej nástrojmi. Zároveň je zameraný na základné členenie a prvky aktívneho a pasívneho telemarketingu. Vedenie efektívneho štrukturovaného telefonického rozhovoru Absolventi si natrénujú ako zvládať námietky klientov, naučia sa riešiť obťiažne situácie pri telefonovaní a komunikáciu s problémovými klientami. Popis: Vedenie telefonického rozhovoru a zvládanie problémových situácií Cieľová skupina: Pracovníci predaja po telefóne, call centier, oddelení služieb zákazníkom Rozsah: 2 dni

Dozvedieť sa viac
Ako úspešne vyjednávať
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Cieľ: Pochopiť základné princípy presvedčivej komunikácia a vyjednávania s cieľom zvládnuť situačné aj problémové vyjednávania, dosiahnuť win-win riešenia. Témy tréningu: 1. Logika a emócie pri vyjednávaní, psychológia vyjednávania 2. Základy vyjednávania, model vyjednávania, typy vyjednávaní 3. Osobnostné typy vyjednávačov, ako k nim pristupovať 4. Vyjednávacie techniky 5. Prípadová štúdia vyjednávania Rozsah: 1 deň

Dozvedieť sa viac
Efektívna komunikácia
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Cieľ: Pochopiť a naučiť sa efektívne komunikovať s cieľom porozumieť druhým, vedieť ich presvedčiť a ovplyvňovať ich postoje a správania. Témy tréningu: 1. Empatia v každodennej komunikácii 2. Umenie počúvať, aktívne počúvanie 3. Ako si získať a udržať pozornosť druhých, krivka pozornosti 4. Reč tela, pravidlo 55:38:7 5. Výber tých správnych slov v komunikácia Rozsah: 1 deň

Dozvedieť sa viac