Uzatvorenie obchodu
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Uzatvorenie obchodu je cieľom každého obchodníka inak by jeho práca nemala zmysel. Schopnosť pochopiť nákupné signály kedy je zákazník pripravený k nákupu je kľúčom k úspechu pri uzatváraní obchodov. Správne načasovanie a spôsob získania si záväzku zákazníka si vyžaduje použitie správnych uzatváracích techník obchodníkom.

Dozvedieť sa viac
Vhodná argumentácia
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Vhodná argumentácia znamená používať iba také argumenty, ktoré presvedčia zákazníka o kúpe a preto by mali smerovať k jeho potrebám, k výhodám samotného produktu ako aj k emočným úžitkom prečo vlastne túži produkt kúpiť. Platí pravidlo, že takmer 82 % nákupov zákazníci realizujú na základe emócie a nie samotným technickým parametrom produktu.

Dozvedieť sa viac
Ponuka riešenia
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Ponúknuť to správne riešenie na základe analýzy potrieb zákazníka je predpokladom, že zákazník bude túžiť nakúpiť. Riešenie pre zákazníka musí obsahovať jeho nákupný motív a vyriešiť všetky jeho obavy spojené s kúpou.

Dozvedieť sa viac
Analýza potrieb
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Zistenie skutočných potrieb a túžob zákazníka cez kladenie tých správnych otázok je jediná cesta ako zistiť jeho nákupný motív. Zákazníci nakupujú iba vtedy, ak majú nejaký problém a obchodník ho vie správne identifikovať. Analýza potrieb si vyžaduje štrukturovaný prístup prostredníctvom metódy C-F-O-D, ktorá pomôže obchodníkovi odhaliť potrebné vstupy pre vypracovanie vhodného riešenie pre zákazníka.

Dozvedieť sa viac
Vedenie stretnutia
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Obchodné stretnutie je nevyhnutnou súčasťou práce každého obchodníka. Od schopnosti správne viesť obchodné stretnutie závisí úspech v predaji. Každé stretnutie by malo mať jasnú štruktúru od prvého dojmu cez upútanie pozornosti zákazníka, zistenie čo zákazník skutočne potrebuje, ponuku vhodného riešenia až po uzatvorenie obchodu.

Dozvedieť sa viac
Príprava predaja
Date: March 17, 2018
|
Posted by:

Príprava predaja je nevyhnutnou súčasťou a prvotnou fázou predaja. Obchodník pracuje s dostupnými informáciami a databázami, aby vedel koho a prečo osloviť, vedel začať obchodné stretnutie a mal pripravenú cieľ obchodného stretnutia. Obchodník si vypracuje písomný zápis stretnutie.

Dozvedieť sa viac