Výhra – Výsledok prístup
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Dozvedieť sa viac
Postoj autorít
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Dozvedieť sa viac
Sila vplyvu autorít
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Dozvedieť sa viac
Silné stránky
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Silné stránky zvyšujú šance na úspech uzatvorenia obchodu, nakoľko vás odlišujú od konkurencia a je to niečo čo zákazník naozaj oceňuje a vníma, prečo by mal obchod uzatvoriť práve s vami. Pozor nejde samotné parametre produktu alebo služby!

Dozvedieť sa viac
Varovné signály
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Varovné signály alebo tzv. red flags definujú oblasti obchodného prípadu, ktoré môžu ohroziť úspech uzatvorenia obchodu. Patrí sem nepoznanie autorít nákupu alebo ich zmena u zákazníka, chýbajúce alebo nedostatočné informácie, zmeny v organizácii zákazníka a podobne.

Dozvedieť sa viac
Autority nákupu
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Identifikujte a poznajte kto všetko rozhoduje o nákupe u zákazníka. Strategický predaj rozlišuje štyri hlavné nákupné autority, s ktorými sa musí obchodník zoznámiť je to ekonomická, užívateľská, technická a kouč. Ak ich nepoznáte alebo ste sa nestretli znižujete si šancu na úspech.

Dozvedieť sa viac
Súčasná obchodná pozícia
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Vstupná analýza obchodného prípadu znamená analýzu faktorov, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na úspešnosť uzatvorenia obchodu. Definuje v akej pozícii sa nachádza obchod a čo treba urobiť ako prvé k priblíženiu sa k uzatvoreniu obchodu.

Dozvedieť sa viac