Vhodná argumentácia
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Vhodná argumentácia znamená používať iba také argumenty, ktoré presvedčia zákazníka o kúpe a preto by mali smerovať k jeho potrebám, k výhodám samotného produktu ako aj k emočným úžitkom prečo vlastne túži produkt kúpiť. Platí pravidlo, že takmer 82 % nákupov zákazníci realizujú na základe emócie a nie samotným technickým parametrom produktu.

Dozvedieť sa viac
Ponuka riešenia
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Ponúknuť to správne riešenie na základe analýzy potrieb zákazníka je predpokladom, že zákazník bude túžiť nakúpiť. Riešenie pre zákazníka musí obsahovať jeho nákupný motív a vyriešiť všetky jeho obavy spojené s kúpou.

Dozvedieť sa viac
Analýza potrieb
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Zistenie skutočných potrieb a túžob zákazníka cez kladenie tých správnych otázok je jediná cesta ako zistiť jeho nákupný motív. Zákazníci nakupujú iba vtedy ak majú nejaký problém a obchodník ho vie správne identifikovať.

Dozvedieť sa viac
Vedenie stretnutia
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Obchodné stretnutie je nevyhnutnou súčasťou práce každého obchodníka. Od schopnosti správne viesť obchodné stretnutie závisí úspech v predaji. Každé stretnutie by malo mať jasnú štruktúru od prvého dojmu cez upútanie pozornosti zákazníka, zistenie čo zákazník skutočne potrebuje, ponuku vhodného riešenia až po uzatvorenie obchodu.

Dozvedieť sa viac
Uzatvorenie obchodu
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Uzatvorenie obchodu je cieľom každého obchodníka inak by jeho práca nemala zmysel. Schopnosť pochopiť nákupné signály kedy je zákazník pripravený k nákupu je kľúčom k úspechu pri uzatváraní obchodov. Správne načasovanie a spôsob získania si záväzku zákazníka si vyžaduje použitie správnych uzatváracích techník obchodníkom.

Dozvedieť sa viac
Potenciálová analýza
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Potenciálová analýza slúži na odhalenie predajných predpokladov obchodníkov pre úspech v predaji ako aj manažérskych predpokladov u obchodných manažérov pre vedenie tímu a riadenie predaja.

Dozvedieť sa viac
Starostlivosť
Date: July 9, 2018
|
Posted by:

Pravidelné udržovania a budovaniu vzťahu si vyžaduje systematický prístup. Starostlivosť o zákazníka zvyšuje retenciu zákazníka a buduje pozitívnu zákaznícku skúsenosť. Vtedy budete predávať viac tým istým zákazníkom lebo budú spokojní.

Dozvedieť sa viac