Návyky a správanie
Date: March 18, 2018
|
Posted by:

Sú to práve správne predajné návyky každého obchodníka ako aj úspešného človeka, ktoré vykonáva opakovane pre dosiahnutie úspechu. Pravidelné vyhľadávanie obchodných príležitostí, budovanie vzťahov a stanovovanie cieľov sú základné návyky úspešného obchodníka. Plánovanie predajných aktivít a osobný rozvoj sú taktiež dôležitými návykmi pre úspech.

Dozvedieť sa viac
Zručnosti
Date: March 18, 2018
|
Posted by:

Predajné zručnosti a vedomosti patria k posledným nevyhnutným piliérom úspechu v predaji, bez ktorých sa nezaobídete, ani keď máte osobnostné predpoklady, motiváciu alebo máte tie správne predajné návyky. Úspešný obchodník musí zvládať všetky časti predajného procesu od prípravy predaja, upútanie pozornosti, analýzu potrieb klient, ponuku vhodného riešenia, zvládanie námietok a schopnosť uzatvorenia samotného obchodu.

Dozvedieť sa viac
Motivácia
Date: March 18, 2018
|
Posted by:

Motivácia je považovaná za kľúčový faktor úspechu v predaji, nakoľko bez silnej vnútornej motivácie ani ten najtalentovanejší obchodník nie je schopný dosahovať dlhodobo nadpriemerné výsledky. Sledujeme interné ako aj vnútorné faktory motivácie. Medzi najdôležitejšie faktory patrí finančná motivácia, túžba vyniknúť a uznanie okolia.

Dozvedieť sa viac
Osobnosť
Date: March 18, 2018
|
Posted by:

Existujú osobnostné charakteristiky, ktoré sa vyskytujú u úspešných obchodníkov. Sú prvým predpokladom k dosahovaniu dlhodobých predajných výsledkov. Tieto osobnostné charakteristiky môže považovať za osobnostnú výbavu obchodníka, od ktorej sa odvíjajú ďalšie predajné predpoklady.

Dozvedieť sa viac