Job shadowing
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Job shadowing slúži na sledovanie obchodníka priamo v praxi ihneď po on-the-job tréningu Obchodník si trénuje v priamo s klientom naučené a trénerom predvedené techniky či zručnosti. Následne mu je poskytnutá pozitívna alebo nápravná spätná väzba s cieľom osvojiť si zručnosti ako návyk pre udržateľnosť predajných výsledkov.

Dozvedieť sa viac
Vedenie obchodného stretnutia
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Prevedieme obchodníka celým obchodným stretnutím s klientom, ukážeme priamo s klientom ako začať stretnutie a uvoľniť atmosféru, ako plynulo prejsť k analýze klienta, ponúknuť vhodné riešenie, zvládať námietky a správne argumentovať k uzatvoreniu obchodu. Obchodník si robí poznámky a sleduje trénera v praxi. Následne obchodník vedie osobné stretnutie za asistencie trénera sám, pričom využíva sledované techniky a zručnosti.

Dozvedieť sa viac
Telefonická komunikácia
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Tréning je zameraný na prípravu a zvládnutie bežných telefonických hovorov s klientom zameraným na dohodnutie osobného stretnutia alebo predaja po telefóne či oslovenia v rámci produktových kampaní. Názorne obchodníkovi ukážeme ako viesť a zvládnuť telefonický rozhovor na konkrétnych reálnych situáciách. Obchodník sleduje komunikačné techniky a zručnosti trénera, aby následne osobne realizoval vlastné telefonáty.

Dozvedieť sa viac