Kompetencie lídra
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Ide o súbor manažérskych kompetencií pre zvládnutie manažérskeho cyklu, riadenie aktivít obchodníkov a schopnosti koučovať pre zlepšenie výkonu. venujeme sa rozvoju kompetencií manažéra ako vedenie tímu, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, motivácii obchodníkovi,strategickému mysleniu či správnemu "on - boardingu" nového obchodníka a iné podľa potreby.

Dozvedieť sa viac
START koučing výkonu
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

START Performance Couching je metóda ako zlepšiť individuálnu výkonnosť obchodníka. Koučing je nevyhnutnou činnosťou manažéra v prípade zistenia nedostatočnej výkonnosti. Cieľom koučingu je využiť potenciál obchodníka pri jeho plnej zodpovednosti za hľadanie krokov na zlepšenie vlastného výkonu. START koučing pozostáva: z týchto krokov: S - specify problem, T - tried already, A -assess options, R - resources implications, T -take action.,

Dozvedieť sa viac
Riadenie aktivít
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Riadenie aktivít manažérom je nevyhnutnou súčasťou dosahovanie výkonu obchodného tímu. Bezprostredne nasleduje po zvládnutí Manažérskeho cyklu. Vyžaduje si aktívnu činnosť manažéra a to pri definovaní "dobrého výkonu" obchodníka, 1:1 stretnutí s obchodníkom, účasti na obchodných spolutermínoch a vedení pravidelných obchodných porád. Nevyhnutnou súčasťou je analýza motivácie a zručností každého obchodníka smerom k výkonu ako aj nastavenie rozvojových aktivít v prípade potreby.

Dozvedieť sa viac
Manažérsky cyklus
Date: July 28, 2018
|
Posted by:

Je to súbor na seba nadväzujúcich činností manažéra. Prípravná fáza, ktorú ak manažér podcení nedosiahne požadované výsledky. Cyklus pozostáva z analýzy súčasného výkonu, z korekcii výkonu tímu, kontroly a plánovaní cesty zlepšenia. Dôležitou súčasťou sú inštrukcie a komunikácia smerom k tímu ako dosahovať výsledky.Akčný plán manažéra je nevyhnutným výstupom koučingu.

Dozvedieť sa viac