STS – Service to Sales
Date: September 8, 2015
|
Posted by:

Ako efektívne využiť servisné stretnutie s klientom pre zvýšenie predaja a retencie klienta. Ide o prístup s cieľom naučiť a prakticky si osvojiť zručnosti ako prejsť od vybavenia požiadavky klienta k predaju. Týmto prístupom obchodníci zvyšujú svoje predajné výsledky prostredníctvom cross - sellingu a up-sellingu na súčasných klientoch, s ktorými prichádzajú do kontaktu v rámci servisného stretnutia.

Dozvedieť sa viac
SFE – Sales Force Effectiveness
Date: September 8, 2015
|
Posted by:

Ako zvýšiť efektivitu práce obchodníka v rámci portfólia klientov cez plánovanie a aktivity. Sústredíme sa na celkové riadenie predaja samotnými obchodníkmi ako ich manažérmi. Pomáhame obchodníkom a manažérom stanoviť si predajné ciele a potrebné aktivity k ich naplneniu. Poskytujeme praktické návody ako pracovať s databázou klientov, ako kontaktovať klientov, viesť obchodné stretnutie a uzatvárať viac obchodov.

Dozvedieť sa viac
B2B Accelerator
Date: September 4, 2015
|
Posted by:

Ako koncepčne pristupovať k B2B obchodom s cieľom udržateľne zvýšiť predajné výsledky. Pozostáva s viacerých konceptov a pomáha obchodníkom analyzovať a klasifikovať potenciál trhu, pripraviť si spolu s obchodnými manažérmi merateľné vstupné aj výstupné KPI v predaji. Venujeme sa dvom základným prístupom v predaji a to Konzultatívno-poradenskému predaju a Strategickému predaju.

Dozvedieť sa viac