Uzatvorenie obchodu
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Odhaliť nákupné signály a správne načasovanie uzatvorenia obchodu. Ako jednoducho a efektívne prejsť k získaniu záväzku zákazníka alebo k objednávke a uzatvoreniu obchodu. Využiť tie správne techniky uzatvárania obchodu. Ak obchodník správne využil konzultatívny prístup k predaju, uzatvorenie obchodu je prirodzený a jednoduchý proces.

Dozvedieť sa viac
Metóda CLEAR
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Ako porozumieť a pochopiť námietky či obavy zákazníka, ktoré môžu brániť k uzatvorenie obchodu. Vedieť tieto námietky či obavy zvládnuť a vyriešiť, aby obchodník mohol prejsť k uzatvoreniu obchodu. Ak sa to nepodarí aj napriek tomu, že zákazník produkt potrebuje, zákazník bude váhať a obchod sa bude naťahovať alebo zákazník vôbec nekúpi.

Dozvedieť sa viac
Ponuka vhodného riešenia
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Ponúknuť zákazníkovi to správne riešenie alebo produkt na základe analýzy jeho potrieb, problému a požiadaviek. Vyhnúť sa ponukovému a nátlakovému predaja a skôr vystupovať ako riešiteľ a konzultant. Vedieť správne využiť tie správne argumenty, ktoré presvedčia zákazníka o nákupe.

Dozvedieť sa viac
Klasifikácia zákazníka
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Odhaliť či je zákazník pripravený nakupovať a overiť si či zákazník chápe všetky prínosy a výhody riešenia či produktu. Rozpoznať postoj zákazníka a zistiť eventuálne prekážky, ktoré by mohli brániť zákazníkovi k nákupu.

Dozvedieť sa viac
Porozumieť zákazníkovi
Date: July 17, 2018
|
Posted by:

Pochopiť to čo zákazník naozaj potrebuje a prečo to potrebuje. Kladenie tých správnych otázok na odhalenie potrieb alebo problému zákazníka, požiadaviek na nákup a to najdôležitejšie odhaliť skutočný nákupný motív. Štrukturovaná analýza klienta napomáha pripraviť vhodné riešenie pre zákazníka.

Dozvedieť sa viac