Konzultatívny predaj
Date: September 15, 2015
|
Posted by:

Konzultačno–poradenský prístup k predaju vychádza zo zisťovanie skutočných potrieb zákazníka,ktoré je potrebné analyzovať a odhaliť nákupný motív.Ide o viac krokový proces,pričom zlyhanie v nejakom kroku môže ohroziť úspešnosť predaja. Je to cesta ako sa odlíšiť od konkurencie a zvýšiť predajné výsledky.

Dozvedieť sa viac
On-the-job koučing
Date: September 15, 2015
|
Posted by:

On-the-job koučing je koučing manažéra priamo vo výkone. Je zameraný na jeho skutočné situácie a praktické riešenia. Prostredníctvom koučingu si manažér dokáže vytvoriť reálny a použiteľný návod ako riadiť a viesť svoj predajný tím. To mu následne umožní dosahovať so svojim tímom udržateľné predajné ciele.

Dozvedieť sa viac
On-the-job tréning
Date: September 15, 2015
|
Posted by:

Tréning obchodníka realizovaný priamo v mieste jeho výkonu. Tréning obsahuje skutočné ukážky predajných a komunikačných techník s klientmi. Tréner osobne vedie predajný rozhovor s klientom, aby to obchodník videl a zažil na vlastné oči. Obchodníci nadobudnú praktické skúsenosti zažité v praxi. Súčasťou je následne job shadowing obchodníka.

Dozvedieť sa viac
Potenciálová analýza
Date: September 8, 2015
|
Posted by:

Potenciálová analýza (PA) je nami vytvorený nástroj na zistenie silných a slabých stránok manažérov a predajcov. Odhaľuje manažérske a predajné predpoklady a oblasti potrebné na rozvoj. Vstupné informácie získavame formou online dotazníka. Prieskum na vzorke takmer 1 000 obchodníkov odhalil, že tí skutočne úspešní sa odlišovali od tých priemerných a neúspešných v týchto hlavných oblastiach: ▪ Osobnostné charakteristiky ▪ Silná vnútorná motivácia ▪ Osobné návyky ▪ Predajné zručnosti a vedomosti Uvedené charakteristiky tvoria základné predpoklady pre úspešný predaj. Súčasná prax dokazuje, že takmer 80% obchodníkov nie je úspešných, práve preto, že im chýbajú tieto predpoklady pre dosahovanie výsledkov.

Dozvedieť sa viac
Tréningy
Date: September 8, 2015
|
Posted by:

Naše tréningy sú zamerané na rozvoj obchodných a manažérskych zručností potrebných pre dosahovanie predajných výsledkov obchodníkov ako aj manažérov obchodných tímov. Ide o podporné tréningy tzv. soft skills.

Dozvedieť sa viac
Strategický predaj
Date: February 18, 2014
|
Posted by:

Stratégia predaja Miller- Heiman predstavuje pokročilú metodológiu predaja vhodnú predovšetkým pre obchodné projekty v B2B (komplexnejšie riešenia), ktoré majú vysokú hodnotu, trvajú dlhšiu dobu a realizujú sa v značnom konkurečnom prostredí.

Dozvedieť sa viac