Ing. Marcel Veršovský MBA

 

  • Absolvent MBA OUBS Milton Keynes, člen britskej CIPD s dlhoročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve
  • Skúsenosti využíva pri príprave a realizovaní obchodných školení, tréningov a workshopov. Venuje sa rozvoju obchodníkov a predajných zručností v oblasti B2C ako aj B2B obchodov
  • Niekoľko rokov zabezpečoval oblasť HR pre nadnárodnú spoločnosť, kde sa venoval nastaveniu HR procesov – ako nábor a výber pracovníkov, riadenie výkonnosti, rozvoj zamestnancov, odmeňovanie, talent manažment. Má skúsenosti s koučingom a rozvojom manažérskych zručností líniových ako aj top manažérov
  • Odborník na rozvoj tímovej spolupráce a vedenie ľudí.

Plnenie plánu
%

Plnenie plánu

Priemerné plnenie obchodného plánu narástlo o takmer 35 % na každej pobočke a tempo udržujú aj po skončení projektu

Service To Sales
%

Service To Sales

Úspešnosť servisných stretnutí na predaj produktov pred STS bol 8%. Po ukončení projektu úspešnosť vzrástla na úroveň 60%

Stretnutia
%

Stretnutia

Úspešnosť dohodnutých stretnutí v predaji produktov pred STS bola 11 %. Po ukončení projektu úspešnosť stretnutí narástla na 42 %

Telefonáty
%

Telefonáty

Úspešnosť telefonovania s cieľom dohodnúť stretnutie bola na úrovni 14 %. Po ukončení projektu STS úspešnosť narástla na 40 %