Ing. Marcel Veršovský MBA
Date: March 11, 2018
|
Posted by:
  • Absolvent MBA OUBS Milton Keynes, člen britskej CIPD s dlhoročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve
  • Skúsenosti využíva pri príprave a realizovaní obchodných školení, tréningov a workshopov. Venuje sa rozvoju obchodníkov a predajných zručností v oblasti B2C ako aj B2B obchodov
  • Niekoľko rokov zabezpečoval oblasť HR pre nadnárodnú spoločnosť, kde sa venoval nastaveniu HR procesov – ako nábor a výber pracovníkov, riadenie výkonnosti, rozvoj zamestnancov, odmeňovanie, talent manažment. Má skúsenosti s koučingom a rozvojom manažérskych zručností líniových ako aj top manažérov
  • Odborník na rozvoj tímovej spolupráce a vedenie ľudí.
versovsky

0 Comments