Hľadáte vhodné riešenie pre Váš business?

 • Manažment predaja

  V oblasti manažmentu predaja sa venujeme niekoľkým základným oblastiam, ktoré sú navzájom prepojené a súvisia s každodennou agendou manažérov alebo vedúcich pracovníkov v obchode.

 • Rozvoj predajných tímov

  Venujeme sa koncepčnému rozvoju predajnej siete našich klientov.

 • Náš prístup ku vzdelávaniu

  Vzdelávanie chápeme ako efektívny proces vychadzajúci z analýzy požiadaviek na rozvoj prostredníctvom assesmentu pracovníkov, z hodnotenia dosahovaných výsledkov ako ja nastavenia požadovaných kompetencií na jednotlivé pozície.

 • Workshopy

  Naše workshopy sú neoddeliteľnou súčasťou rozvojových programov a implementácie nadobudnutých vedomostí a zručností našimi absolventmi kurzov.

Povedali naši zákazníci

Dostali sme školenia presne podľa našich potrieb.

Konečne koncepčné vzdelávanie s reálnym využitím v praxi.

Ďakujem za vynikajúce školenie a za spracovanie podkladov  ako zvládať námietky od klienta.

Výborne spracované témy školenia pre obchodníkov s praktickými ukážkami.

Lektor obchodných školení ukázal bohaté skúsenosti v predaji.

Skvele vedené školenie a prístup lektora. Vôbec som sa nenudil :)

Chcem sa ešte raz poďakovať lektorovi za skvelé školenie, bolo to veľmi fajn :)

Naši klienti