Workshopy

Naše workshopy sú neoddeliteľnou súčasťou rozvojových programov a implementácie nadobudnutých vedomostí a zručností našimi absolventmi kurzov.  Taktiež sú vhodné pre skúsenejších manažérov a obchodníkov, ktorí majú záujem si zopakovať alebo rozšíriť svoje praktické skúsenosti.

Workshopy majú tieto hlavné výhody:

 • Témy  workshopov vychádzajú z jednotlivých oblasti školení a kurzov
 • Účastníci sú v maximálnej miere zapojení do výsledku workshopu
 • Výstupy z workshopu sú okamžite aplikovateľné vo vašej spoločnosti
 • Trvajú v závislosti od potrieb klienta (od len niekoľko hodín až po niekoľko dní)

 

 

 

Aktuálne témy workshopov

vzdelavanie

Ako zvládať námietky zákazníkov

Majte radi námietky

Stručný obsah workshopu:

 • Prečo námietky vznikajú
 • Kategórie námietok
 • Ako a kedy reagovať na námietky
 • 5 krokový model k vyriešeniu námietok
 • Schémy ako reagovať na bežné námietky

Ako vyhľadávať a osloviť potenciálnych zákazníkov

Príprava a prvý kontakt so zákazníkom

Stručný obsah workshopu:

 • Kde a ako vyhľadávať nové príležitosti
 • Ako vhodne uskutočniť prvý kontakt
 • Dvojstupňový prístup k získavaniu nových zákazníkov
 • Dohodnutie stretnutia za účelom prezentácie

Ako pripraviť a zvládnuť efektívny telefonický rozhovor

Vytvorenie vlastného telefonického manuálu

Stručný obsah workshopu:

 • Kvalitná príprava na rozhovor je základ úspechu
 • Techniky pre upútanie pozornosti
 • Ako vzbudiť dôveru požitím vyjadrení o dôveryhodnosti
 • Vypracovanie vlastného telefonického scriptu
 • Zvládanie prvotných námietok

Ako viesť efektívne obchodné stretnutie

Dôvera zákazníka cesta k úspechu

Stručný obsah workshopu:

 • Ako si od začiatku získať zákazníka na svoju stranu
 • Ako sa pýtať tie správne otázky na odhalenie čo zákazník chce
  (tzv.  4 hlavné oblasti záujmu)
 • Ako odhaliť nákupný motív
 • Proces analýzy zákazníka (4 krokový model kladenia otázok)
 • Ako účinne počúvať

Ako vypracovať a prezentovať jedinečné riešenie

Dať zákazníkom to, čo naozaj chcú

Stručný obsah workshopu:

 • Ako využiť analýzu potrieb pri tvorbe riešenia
 • Vypracovať 6 hlavných stavebných časti jedinečného riešenia
 • Ako sa stať vplyvným komunikujúcom
 • Akú zvoliť tú správnu formu prezentácie
 • Osvojiť si umenie tvoriť dramatický dojem

Ako vyjednávať smerom k uzatvoreniu obchodu

Hľadanie spoločného východiska

Stručný obsah workshopu:

 • Ako rozpoznať a reagovať na nákupné/varovné signály zákazníka
 • Ako pôsobiť na city s využitím mentálnych obrazov
 • Základný model vyjednávania a jeho zásady
 • Aké typy vyjednávaní použiť
 • Pochopiť použitie techník vyjednávania

Ako získať obchodný záväzok zákazníka

Cesta k uzatvoreniu obchodu

Stručný obsah workshopu:

 • Ako získať z potenciálneho zákazníka existujúceho
 • Spôsoby ako získať záväzok
 • Predajné techniky uzatvárania obchodu
 • Metódy získavanie odporúčaní na ďalších zákazníkov
 • Následné kroky pre udržovanie vzťahov