Čo odlišuje úspešných obchodníkov od tých menej úspešných?                      

Prieskum na vzorke 1000 top obchodníkov odhalil, že tí skutočne úspešní sa odlišovali od tých priemerných a neúspešných v týchto hlavných oblastiach:

 1. Osobnostné charakteristiky
 2. Silná osobná motivácia
 3. Osobné návyky
 4. Predajné zručnosti a vedomosti

Uvedené charakteristiky tvoria základné predpoklady pre úspešný predaj. Súčasná prax dokazuje, že takmer 80% obchodníkov nie je úspešných, práve preto, že im chýbajú tieto predpoklady pre dosahovanie výsledkov.

Zdroj: Harvard Business Review, 2015

rozvoj

Ako to robíme?

Venujeme sa práve koncepčnému rozvoju predajnej siete našich klientov, ktorý pozostáva z:

 1. Analýza predpokladov pre predaj –  zisťujeme i vaši pracovníci predaja majú predpoklady na predaj. Využívame rôzne formy assessment centra: Dotazník úspešného predajcu,
  Osobné interview
  360 spätná väzba
  Mystery shopping
 2. Vypracovanie plánu rozvoja – nastavenie potrebných nástrojov a foriem rozvoja na základe analýzy kompetencií formou development centra
 3. Realizácia rozvoja – školenia, kurzy a workshopy s praktickými ukážkami fungovania
 4. Vyhodnoteniezhodnotenie účastníkov, vypracovanie odporučení pre ďalší rozvoj
 5. Implementácia – podporné workshopy a tréningy za účelom aplikovania nadobudnutých vedomostí a zručností do praxe

Ako sú na tom Vaši obchodníci?

Majú potrebné predpoklady na predaj? Ktorú oblasť potrebujú rozvíjať?

Otestujte svojich predajcov a obchodníkov prostredníctvom on-line Dotazníka úspešného obchodníka a my Vám vypracujeme analýzu súčasného stavu.