Manažment predaja 

V oblasti manažmentu predaja sa venujeme niekoľkým základným oblastiam, ktoré sú navzájom prepojené  a súvisia s každodennou agendou manažérov alebo vedúcich pracovníkov v obchode ako:

  • Budovaniu obchodných tímov – výber a nábor pracovníkov predaja, odhalenie ich predpokladov na predaj, assessment kompetencií a predajných zručností
  • Riadeniu a zvyšovaniu výkonnosti – stanovenie predajných cieľov, motivácia pracovníkov, negatívna spätná väzba, hodnotenie výkonu a rozvoj predajných kompetencií
  • Riadeniu ľudských zdrojov – vedenie ľudí v zmysle efektívneho leadershipu s cieľom dosiahnuť spokojnosť zamestnancov, ich primeranú angažovanosť a lojalitu
manažment predaja

Radi by ste sa dozvedeli viac

Neváhajte nás kontaktovať

Získajte viac informácií o vedení a riadení predajných tímov formou osobného stretnutia alebo konzultácie s našou spoločnosťou.