Náš tím

ING. MARCEL VERŠOVSKÝ MBA

Partner spoločnosti, absolvent MBA OUBS Milton Keynes, člen britskej CIPD s dlhoročnou obchodnou a manažérskou praxou. Odborník pre rozvoj tímovej spolupráce a vedenia ľudí, vodcovstva so skúsenosťami práce HR business partnera v nadnárodnej firme. Skúsenosti v oblasti HR procesov ako nábor a výber pracovníkov, riadenie výkonnosti, rozvoj zamestnancov, odmeňovanie, talent manažment. Má skúsenosti s koučingom a rozvojom manažérskych zručností líniových ako aj top manažérov. Vedúci tímu špecializovaného na rozvoj obchodu a marketingu, skúsený tréner pre rozvoj komunikačných a predajných zručností na základe 10 ročnej skúsenosti v predaji.

ING. PETER CHVÁLA

Partner spoločnosti, absolvent Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky so zameraním na účtovníctvo a audítorstvo. Má vyše 10 ročné skúsenosti v bankovníctve a poisťovníctve, kde sa vypracoval od pracovníka bankovej pobočky až na regionálneho riaditeľa aj riaditeľa obchodnej siete vo veľkých nadnárodných poisťovniach. Tieto skúsenosti v predaji a riadení predaja využíva pri tvorbe a realizovaní rozvoja predajnej siete u našich klientov. Venuje sa budovaniu obchodných tímov, manažérskemu rozvoju obchodných manažérov a nastavovaniu predajných procesov. Jeho prednosti sú inovatívnosť a kreativita s jednoznačnou orientáciou na dosahovanie výsledkov, prostredníctvom spokojnosti klienta. Má skvelé komunikačné a prezentačné zručnosti.

page_brcka

ING. ANTON BRČKA MBA

Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a MBA štúdia OUBS Milton Keynes, senior konzultant a tréner s takmer dvadsaťročnou praxou. Do roku 2002 pôsobil ako executive manager, senior konzultant a tréner manažmentu zahraničnej poradenskej a tréningovej firme v rade slovenských a českých spoločností. Od roku 2002 je tréner manažmentu a konzultant v rámci domácich a zahraničných projektov organizačného rozvoja firiem, zvyšovania manažérskych schopností a v oblasti zefektívnenia riadenia organizácií