OBSAH:

Stratégia predaja Miller Heiman predstavuje pokročilú metodológiu riadenia predaja. Tento prístup  je vhodný predovšetkým pre obchodné projekty (komplexnejšie riešenia), ktoré majú vyššiu hodnotu, trvajú dlhšiu dobu
a realizujú sa v značnom konkurenčnom prostredí.

CIEĽ:

Hlavným cieľom nášho kurzu je oboznámiť obchodníkov s kľúčovými prvkami konceptu strategického predaja pre úspešný B2B obchod. Pochopiť  a analyzovať svoju obchodnú pozíciu. Naučiť obchodníkov vytvárať víťaznú predajnú stratégiu.

Obsah kurzu:

  1. Identifikácia autorít nákupu (kto všetko rozhoduje o nákupe), ako s nimi jednať.
  2. Varovné signály, ohrozenia predaja (red flags) a ich eliminácia pre zlepšenie predaja.
  3. Pochopiť a využiť svoje (firemné) silné stránky v predaji.
  4. Dosahovanie výsledkov, ktoré sú dobré pre vás aj pre zákazníka (Win-Results koncept).
  5. Pochopiť ako reagujú (vnímajú) jednotlivé autority vašu ponuku, analýza postoja zákazníka.
  6. Efektívne riadenie predajného času, poznanie a využitie predajného “lievika”.

Popis: Teoreticko-praktický workshop
Cieľová skupina: Senior obchodníci / Key account manažéri
Rozsah: 2 dni

OBSAH:

Program sa venuje každodenným oblastiam vedenia ľudí. Rieši problemtiku tzv. nepísaných pravidiel v riadení ľudí. Náplňou je nedobudnúť zručnosti, ako si získať podriadených na svoju stranu, ako ich ich presvedčť robiť to, čo vy ako manažér vyžadujete. Absolvovanie našich kurzov vám napomôže sa stať prirodzeným lídrom. Ide o komplexné  a dlhodobejšie vzdelávanie na úrovni manažérskeho certifikátu a pozostáva z viacerých blokov venovaných základným manažérskym zručnostiam vo vedení ľudí.

Popis: Intenzívny vzdelávací manažérsky program
Cieľová skupina: Manažéri a vedúci pracovníci
Rozsah: 10 dní (trvanie 6 mesiacov)

OBSAH:

V tomto kurze sa venujeme predaju od úplneho začiatku ako je pochopenie predpokladov pre úspešný predaj. Príprave potrebných náležitostí a postupov v predaji až po samostnú realzáciu predajného procesu. Súčasťou vzdelávania je riešenie praktických situácií pri predaji, ktoré prinášajú samotní účastníci školenia.
V rámci implementácie zručností poskytujeme absolventom koučing pre lepšie zvládnutie problematiky predaja.

Popis: Základný kurz predaja
Cieľová skupina: Začiatočníci a menej skúsení obchodníci
Rozsah: 2 dni

OBSAH:

Kurz sa venuje základom telefonickej komunikácie a jej nástrojmi. Zároveň je zameraný na základné členenie a prvky aktívneho a pasívneho telemarketingu.  Vedenie efektívneho štrukturovaného telefonického rozhovoru Absolventi si natrénujú ako zvládať námietky klientov, naučia sa riešiť obťiažne situácie pri telefonovaní a komunikáciu s problémovými klientami.

Popis: Vedenie telefonického rozhovoru a zvládanie problémových situácií
Cieľová skupina: Pracovníci predaja po telefóne, call centier, oddelení služieb zákazníkom
Rozsah: 2 dni

OBSAH

Kurz sa venuje problematike asertivity ako formy správania nevyhnutnej v každodennom pracovnom aj súkromnom živote s cieľom presadzovať sa. Účastníci kurzu sa oboznámia s rôznymi technikami asertívnej komunikácie pre zvládanie problémových situácií, vyjednávanie ako aj pochopenie a zvládanie rôznych typov problémových ľudí.

Popis: Asertívne správanie v praxi
Cieľová skupina: Pracovníci v styku so zákazníkom, oddelenia reklamácií call centier
Rozsah: 2 dni

OBSAH:

Spoznať základné pravidlá  a nástroje komunikácie, ako sa vyvarovať chybám pri komunikácii. Pochopiť štruktúru vedenia každého rozhovoru, naučiť sa dosiahnuť jeho cieľ  a účel. Zvládanie prvotných námietok.

Popis: Vedenie efektívneho rozhovoru v praxi za dosiahnutím jeho účelu
Cieľová skupina: Všetci čo sa chcú naučiť viesť efektívny rozhovor
Rozsah:
1 deň

Máte záujem o náš kurz? Potrebujete pripraviť kurz na mieru?

Neváhajte nás kontaktovať

Bližšie informácie o obsahu, cenách a termínoch dostanete v našej spoločnosti na vyžiadanie.

Workshops